CAM nosači skija

CAM u svojoj ponudi ima nosače skija namenjene sigurnom prevozu opreme od Vaših kućnih vrata, pa sve do padine.