Roof box Motion

  • prostran ali aerodinamično optimalan dizajn, nudi veću litarsku zapreminu i bolju prostornu iskorišćenost
  • patentiran sastav Power-Click, dvostrano otvaranje, centralno zaključavanje
  • spoljašnji držači za praktično otvaranje i zatvaranje

thule roof box motion 900thule motion 200thule motion 600